வள்ளியூர் அருள்மிகு ஐவராஜாக்கள் – நீராவிக்கரை ஸ்ரீ சுடலை ஆண்டவர் கோவில் கொடைவிழா 24.07.2014 – 25.07.2014 – 26.07.2014. வரவு செலவு விபரம் முழு வரி

வ. எண் ரசீது எண் பெயர் மற்றும் விபரம் ரூ . பை
1 1 p. பெருமாள், த/பெ. புலமாட தேவர் 2500.00
2 2 s. முத்துக்குமார், த/பெ. சுப்ரமணிய தேவர் 2500.00
3 3 s. பரமசிவன், த/பெ. சுப்ரமணிய தேவர் 2500.00
4 4 p. சரவண பெருமாள், த/பெ. பெருமாள் தேவர் 2500.00
5 5 N. சாமியா தேவர், த/பெ. நாராயண தேவர் 2500.00
6 6 R.P. ராமசுப்பு, த/பெ.பண்டாரத் தேவர் 2500.00
7 7 N.V. நயினார், த/பெ. வேல் தேவர் 2500.00
8 8 V. கணபதிவேல், த/பெ. வைத்தியலிங்கம் தேவர் 2500.00
9 9 க. வைத்தியலிங்கம், த/பெ. கணபதிவேல் தேவர் 2500.00
10 10 க. பேச்சிமுத்து, த/பெ. கணபதிவேல் தேவர் 2500.00
11 11 ப. பொன்னரசு, த/பெ. பண்டராத் தேவர் 2500.00
12 12 க. மாடசாமி, த/பெ. கணபதிவேல் தேவர் 2500.00
13 13 சு. தில்லை, த/பெ. சுடலையாண்டி தேவர் 2500.00
14 14 M. கண்ணன், த/பெ. மலையாண்டி தேவர் 2500.00
15 16 L. சுப்பையா, த/பெ. லேட்சுமணன தேவர் 2500.00
16 17 A . பாலசுப்ரமணியன், த/பெ. ஆறுமுக தேவர் 2500.00
17 19 மு. இசக்கியப்பன், த/பெ. முத்தையா தேவர் 2500.00
18 20 A.      நாராயண மூர்த்தி, த/பெ. ஆறுமுக தேவர் 2500.00
19 21 த. ராஜா (எ) பாலசுப்பிரமணியன், த/பெ. தங்கவேல் 2500.00
20 22 R. P. பாலகிருசுணன், த/பெ. பண்டாரத் தேவர் 2500.00
21 23 V. மலையாண்டி, த/பெ. வைத்தியலிங்கம தேவர் 2500.00
22 24 Er.S. சேதுராமலிங்கம், த/பெ.  சிவனைந்த பெருமாள் தேவர் 2500.00
23 25 S. கணேசன், த/பெ. சேதுராமலிங்கம் தேவர் 2500.00
24 26 T. குமார், த/பெ. தங்கப்ப தேவர் 2500.00
25 28 S. பெருமாள் (எ) ரவி, த/பெ. சரவண பெருமாள் தேவர் 2500.00
26 30 S. அரசு, த/பெ. சாமியா தேவர் 2500.00
27 31 S. பூதலிங்கம், த/பெ. சுடலையாண்டி தேவர் 2500.00
28 32 C. சண்முகவேல், த/பெ.செல்லையா தேவர் 2500.00
29 33 சு. சுடலையாண்டி, த/பெ.சுப்பிரமணிய தேவர் 2500.00
30 34 E. அருளப்பன், த/பெ. இசக்கியப்பன் தேவர் 2500.00
31 35 A. பூதலிங்கம், த/பெ. ஆறுமுக தேவர் 2500.00
32 36 E. சுப்பையா தேவர், த/பெ.  இசக்கிமுத்து தேவர் 2500.00
33 38 S. சுடலையாண்டி, த/பெ. சுப்பையா தேவர் 2500.00
34 39 P. முத்தையா தேவர், த/பெ. பொன்னையா தேவர் 2500.00
35 40 M. செல்வநாயகம் , த/பெ. முத்தையா தேவர் 2500.00
36 41 A. சுப்பிரமணியன், த/பெ. அனந்தராமன் தேவர் 2500.00
37 42 K. ராமசுப்பு, த/பெ. கந்தசாமி தேவர் 2500.00
38 45 K. இசக்கிமுத்து தேவர், த/பெ. காளிமுத்து தேவர் 2500.00
39 46 சந்தனகுமார் 2500.00
40 49 v. ஆறுமுகம் சன்ஸ், த/பெ. வைத்தியலிங்கம் தேவர் 5000.00
41 51 s.தங்கம், த/பெ. சாமியா 2500.00
42 52 G. இராமகிருஷ்ணன், த/பெ.  கணபதிவேல் 2500.00
43 53 பா. போன்னுலேட்சுமி, க/பெ பாலகிருஷ்ணன் 2500.00
44 54 M.  சௌந்திரபாண்டி த/பெ. V . மலையாண்டி 2500.00
45 55 V. சாமியா தேவர், த/பெ. வேல் தேவர் 2500.00
46 58 P. பாரி, த/பெ. பண்டாரத் தேவர் 2500.00
47 59 P. பாஸ்கர் (எ) ஆறுமுகம், த/பெ. முத்தையா 2500.00
48 60 S. பரமசிவன், த/பெ. சுப்பையா தேவர் 2500.00
49 62 p. முருகன், த/பெ. பெருமாள் தேவர் 2500.00
50 63 E.நம்பி, த/பெ. இசக்கிமுத்து 2500.00
51 64 V.சேதுராமலிங்கம், த/பெ. வைத்தியலிங்கம் 2500.00
52 65 C.சுபாஸ், த/பெ. செல்லப்பாண்டியன் 2500.00
53 66 P.இராமையா, த/பெ. பெருமாள் தேவர் 2500.00
54 67 S. நாயினார், த/பெ. சுப்பையா தேவர் 2500.00
55 68 M. சுப்பையா, /பெ. முத்தையா 2500.00
56 70 R. முத்தையா, த/பெ.  ராமசுப்பு 2500.00
57 71 s.ஆறுமுகம், த/பெ. சுடைலையாண்டி 2500.00
58 72 கு. காளிமுத்து, த/பெ.  குளதுரான் 2500.00
59 73 s. கஸ்துரி, த/பெ. சண்முகசுந்தரம் 2500.00
60 74 s. பெருமாள், த/பெ. சண்முகசுந்தரம் 2500.00
61 75 s. லெட்சுமணன், த/பெ. சுப்பையா 2500.00
62 77 R. செல்வக்குமார், த/பெ. ராமசாமி 2500.00
63 78 R. வெங்கடேஷ், த/பெ. ராஜபாண்டி 2500.00
64 79 P. சம்பத், த/பெ. பண்டாரத் தேவர் 2500.00
65 80 சு. பெருமாள், த/பெ. சுப்ரமணியண் 2500.00
66 82 P.தங்கம்மாள் & சன்ஸ், க/பெ பெருமாள் 7500.00
67 83 S. சிவா (எ) சிவனைந்த பெருமாள், த/பெ. சேதுராமலிங்கம் 2500.00
68 85 M. ராமசுப்பு (எ) பண்டாரம், க/பெ முத்தையா 2500.00
69 86 M. நித்தியானந்தம், த/பெ. முத்தையா 2500.00
70 87 M. சுப்பையா, த/பெ. முத்தையா 2500.00
71 88 P. முருகேசன்,. த/பெ. பெருமாள் தேவர் 2500.00
72 89 R. செல்லப்பாண்டியன், த/பெ. ராஜ தேவர் 2500.00
73 90 பாலசரஸ்வதி, த/பெ.  குற்றலநாதன் 2500.00
74 94 Dr. S. நம்பிராஜன், த/பெ. சுப்ரமணியன் 2500.00
75 95 Dr. S. செல்வகுமார், த/பெ. சுப்ரமணியன் தேவர் 2500.00
76 97 R. ஆறுமுகம், த/பெ. ராமசாமி 2500.00
77 100 R.நம்பிராஜன், த/பெ. ராஜப்பாண்டியன் 2500.00
78 201 சு. ரெங்கசாமி, த/பெ.  சுப்ரமணியன் தேவர் 2500.00
79 203 M.முருகன், த/பெ.  முத்தையா தேவர் 2500.00
80 204 P.இசக்கியபன், த/பெ.   பெருமாள் தேவர் 2500.00
81 206 S.ராமசுப்பு, த/பெ.  சிவனு தேவர் தேவர் 2500.00
82 207 E.பலவேசம், த/பெ.  இசக்கியப்ப தேவர் 2500.00
83 208 E.ராஜாமணி, த/பெ.  இசக்கியப்ப தேவர் 2500.00
84 209 E.கந்தசாமி, த/பெ.  இசக்கியப்ப தேவர் 2500.00
85 210 E. ராமசுப்பு, த/பெ.  இசக்கியப்ப தேவர் 2500.00
86 211 S. ஆறுமுகம், த/பெ.  சாமியா தேவர் 2500.00
87 212 G. சுடலையாண்டி, த/பெ.  கணபதி வேல் 2500.00
88 213 R. பெருமாள், த/பெ.  ராமையா தேவர் 2500.00
89 214 p. வேலவன், த/பெ.  சரவணபெருமாள் 2500.00
90 216 T.இசக்கியப்பன், த/பெ.   தங்கவேல் 2500.00
91 217 N.செல்லதுரை, த/பெ.  நம்பி தேவர் 2500.00
92 218 S.P. முருகன், த/பெ.  பெருமாள் தேவர் 2500.00
93 220 R.முருகேசன், த/பெ.  ராமையா தேவர் 2500.00
94 221 S.அண்ணாதுரை, த/பெ.  சாமியா தேவர் 2500.00
95 222 அ.வேலாண்டி தேவர் 2500.00
96 224 S.செல்லப்பா, த/பெ.  தெ. கருங்குளம் 2500.00
97 226 S.சுடலையாண்டி, த/பெ.  தெ. கருங்குளம் 2500.00
98 228 இ. ராக்கிசமுத்து தேவர், த/பெ.   இசக்கிமுத்து தேவர் 2500.00
99 229 N. சங்கரநாராயணன், த/பெ.  நயினார் 2500.00
100 231 S.பெரியசாமி, 2500.00
101 232 செல்வம், த/பெ.  சாமியா தேவர் 2500.00
102 234 P. இராஜந்திரன், த/பெ.  பெருமாள் தேவர் 2500.00
103 238 சா. சங்கர், த/பெ.  சாமியா தேவர் 2500.00
104 239 M.அரசப்பன், த/பெ.  முத்தையா தேவர் 2500.00
105 240 சி. தங்கவேல், த/பெ.  சிவனுதேவர் 2500.00
106 242 இசக்கியம்மாள் & நடராஜன் தேவர் 2500.00
107 243 M.பாலா, த/பெ.  முத்தையா 2500.00
108 245 ந.பெருமாள்சாமி, த/பெ.  நல்லகுட்டி 2500.00
109 246 S.ராக்கிமுத்து, த/பெ.  சுப்பையா 2500.00
110 255 S.ஆறுமுகம், த/பெ.  சுப்பையா 2500.00
111 256 S.ஆறுமுகம், த/பெ.  சுப்ரமணியன் 2500.00
112 264 K.சிவப் சுப்ரமணியன், த/பெ.  கந்தசாமி தேவர் 2500.00
113 266 சிவசுப்ரமணியன் & சன்ஸ், த/பெ.  வைத்தியலிங்கம் 5000.00
114 268 S.முத்துக்குமார் & பிரதர்ஸ் (பாலக்காடு) 5000.00
115 269 U.வெங்கடாசலம், த/பெ.  உடையார் தேவர் 2500.00
       
    மொத்தம் 295500.00
                                                                 அரை வரி  
வ. எண் ரசீது எண் பெயர் மற்றும் விபரம் ரூ . பை
1 29 கு.ராமலெட்சுமி, குசெலராஜா 1250.00
2 43 K.வள்ளியம்மாள், கந்தசாமி தேவர் 1250.00
3 56 க. கணபதி, க/பெ. கந்தன் 1250.00
4 57 U. சந்திரா, க/பெ.பகவதி தேவர் 1250.00
5 81 C.ராமசாமி(எ) ராமையா, செல்லையா தேவர் 1250.00
6 96 S. பாலா, சுப்ரமணியன் 1250.00
7 230 P. மரகதமணி, க/பெ. பரமசிவன் 1250.00
8 241 ந.ராமலெட்சுமி, க/பெ. நல்லகுட்டி தேவர் 1250.00
                                            மொத்தம் 10000.00
                               நன்கொடை
வ. எண் ரசீது எண் பெயர் மற்றும் விபரம் ரூ . பை
1 15 N.குமாரசுவாமி முன்னாள் கவுன்சிலர், வள்ளியூர் 100
2 18 A.பாலாசுப்ரமணியன், த/பெ. ஆறுமுகத்தேவர் 2500
3 27 M.கண்ணன், த/பெ. மலையாண்டி தேவர் 1500
4 37 M.வரகுணபாண்டியன், த/பெ. மீனாட்சி தேவர் 2000
5 44 நமச்சிவாயம்,கள்ளிகுளம். 201
6 47 S.தில்லை, த/பெ. சுடலையாண்டி 3000
7 48 V.ஆறுமுகம் – சரஸ்வதி, த/பெ. வைத்தியலிங்கம் 10000
8 50 R.முருகேசன், ராமசாமி 7500
9 61 P. முருகேசன், த/பெ. பெருமாள் தேவர் 10000
10 69 M.ரமணி,சென்னை. 1000
11 76 ஆ.ஜெயலெட்சுமி, சென்னை. 601
12 84 சரவணா பெருமாள், திருநெல்வேலி 1050
13 91 பிச்சுமணி அய்யர், ஸ்ரீ அய்யன் கோவில் 200
14 92 S.சுடலையாண்டி, ஸ்ரீ முத்தாரம்மன் கோவில் 500
15 93 ஆ. ஈஸ்வர மூர்த்தி, ஸ்ரீ முத்தாரம்மன் கோவில் 201
16 98 A.S.இசக்கியப்பன், வள்ளியூர் 500
17 99 V.வென்னிமலையாதவ், த/பெ.  வள்ளிவேல் கோனார் 200
18 205 S.லட்சுமி, தனக்கர்குளம் 500
19 215 p. சரவணா பெருமாள், த/பெ. பெருமாள் தேவர் 48000
20 219 v.p.அனந்தராமன், ஸ்ரீ ஐய்யன் கோவில் நிர்வாகி 5000
21 223 S.ராஜன், மும்பை 201
22 225 S.செல்லப்பா தேவர் தெ.கருங்குளம் 1000
23 227 S.சுடலையாண்டி தேவர், தெ.கருங்குளம் 3000
24 233 S.செல்வம், சாமியா தேவர் 10000
25 235 P.ராஜேந்திரன், த/பெ. பெருமாள் தேவர் 5000
26 236 D.சிவசுப்பிரமணியம், த/பெ. தெய்வநாயகம் பிள்ளை, கிருஷ்ணகல்யாணி மஹால். 3000
27 237 M.முருகன்,சென்னை. 40000
28 247 s.நடராஜன், த/பெ. சண்முகம், தெ.கருங்குளம் 1001
29 248 L.புன்னைவனம், த/பெ. லெட்சுமனணன், நெல்லை 500
30 249 P.பாலாகிருஷிணன், த/பெ. பெருமாள் நாடார் 500
31 250 S.பரமசிவன், E.B.பழவூர் 1001
32 251 S.செண்டு, E.B. வள்ளியூர் 1000
33 252 T.இலக்குமணன், த/பெ. திருநாவுகரசு தேவர் 1001
34 253 சு.ஆனந்தம், த/பெ. சுப்பையா தேவர்,தெ.கருகுளம் 1000
35 254 A.சந்தனம்,ஸ்ரீ சந்தனமாரியம்மன் திருக்கோவில் வள்ளியூர்.  1001
36 257 A.T.R.துரை, த/பெ. தனுஷ்கோடி இராமலிங்கபாண்டியன் 500
37 258 வலங்கைபுலி, வள்ளியூர். 100
38 259 E.சுடலையாண்டி தேவர்,த/பெ. இசக்கிமுத்து,கருங்குளம் 1500
39 260 E. ஆனந்தம்,த/பெ. இசக்கிமுத்து, தெ.கருங்குளம் 1501
40 261 V. ஆனந்தம்,தெ.கருங்குளம் 1001
41 262 ஸ்ரீ நல்லமுத்தம்மன் திருக்கோவில் 500
42 263 S.சுப்ரமணியன்,ஸ்ரீதாமரைவாழ் சாஸ்தா திருக்கோவில், வள்ளியூர். 100
43 265 L.சுப்பையா, த/பெ. லெட்சுமணன், வள்ளியூர். 5000
44 267 V.சிவசுப்பிரமணியண், த/பெ. வைத்தியலிங்க தேவர், திருச்செந்தூர். 5000
                     மொத்தம் 178960
                                                                                                                                      தொழிலாளி வகைக்கு
வ. எண் செலவுவிபரம் ரூ . பை
1 பந்தல் 56000
2 பூ ரோஜா, திருக்குறுங்குடி 41000
3 திருநெல்வேலி ரோஜா பூ 20000
4 சுவாமி அலங்காரம் 15000
5 மேளம் – 2 41000
6 மகுடம் – 1 18500
7 சவுண்ட்ஸ் 21000
8 வில்லிசை 18500
9 வான வேடிக்கை 12100
10 கணேசபட்டர் 6000
11 பூசாரி சம்பளம் + 3 பேர் 3700
12 தொழிலாளி சாப்பாடு வகை 14000
13 பொங்கி பொறிக்க 3000
14 கலசம் 2201
15 பந்தம் 2500
16 கந்தன் & சன்ஸ் 3000
                     மொத்த செலவு 277501
               
வ. எண்                   இதர செலவு விபரம் ரூ . பை
1 வரி எழுதிய அன்று செலவு 1835
2 பத்திரிகைகவர் ஸ்டாம்பு, கொரியர் 4590
3 கொடைவிழா கேபிள்போட 2220
4 தொழிலாளர் தங்க வியாபாரிகள் சங்க மண்டப வாடகை 1950
5 நாகலெட்சுமி வாசனை பொருட்கள் 2118
6 படைப்பு பலசரக்குசாமான் 8363
7 A.P.S.ஜவுளி 3930
8 தேங்காய் 5750
9 பழகுலை 11000
10 இளநீர் 1200
11 குலைவாழை + இலை + வெத்துவாழை கட்டுவதற்க்கு கூலி உட்பட 4450
12 ஸ்ரீ ஐயங்கார் + அகத்தியர் + ஸ்ரீ தவசிதம்பிரான், ஸ்ரீ பிரம்மசக்திஅம்மன் + ஸ்ரீ சங்கிலி பூத்தார் சைவபடைப்பு பூசாரி வகை 2711
13 அரிசி 2 மூடை 7500
14 செங்கிடா – 1சமையல் கிடா – 2 துவளை குட்டி 18000
15 தீயணைப்பு 3000
16 பால் + தயிர் 2100
17 பந்தல் சாப்பாடு + சிலின்டர் 5217
18 இஞ்சின் மண்ணெண்ணெய் 1500
19 ஓலைபாய் + சுளவு + தயிர் + சணல் + சவுக்கு கம்பு 3621
20 மேளம் + வில்லிசை + குடிமகன் + வெடிக்காப்பி 2250
21 வடசேரி சாமான் 2500
22 ஹோமப்பெட்டி+ வாசனை திரவியம் 745
23 சவுண்ட்ஸ் சாப்பாடு 1400
24 துப்பரவு 500
25 பழ வகைகள் 2307
26 3 லோடு ஆட்டோ தீர்த்தம் எடுத்து வர 3000
27 தட்சணை – வில்லிசை + கனியான் + தவுசுபிள்ளை 404
28 ஆட்டோ வாடகை 200
29 JCB வாடகை 400
30 டீசல் 700
31 ஆண்டாள் மாலை + ரோஜா பூ 800
32 பிரசாத கவர் 450
33 காய்க்றி 3442
34 போலிஸ் + போட்டோ + ஆட்டோ வாடகை + இலை + நாடா + சந்தனம் + தயிர் +ந.எண் .1 ஆள் சம்பளம் + பாத்திரம் கழுவ 3000
35 பன்றி – 1 1500
36 கிழக்கு மாவு 468
37 கேசரிபவுடர் 50
38 கவர் 4 பாக்கட் 150
39 பாத்திர வாடகை 7000
40 இதர செலவுகள் 697
                     மொத்த செலவு 123018.00
                                       மொத்த செலவு விபரம்   
வ. எண்                    விபரம்   ரூ . பை
1 கோவில் மண்டபம் – சுவாமி பீடங்கள் பழுது நீக்கம் செய்து பெயிண்டடிங், வெள்ளையடிப்பு 38193.00
2 வருஷாபிசேகம் 7590.00  
3 கால்நாட்டுசெலவு 2166.00
4 கொடைவிழா தொழிலாளி வகைக்கு 277501.00
5 கொடைவிழா இதர செலவுகள் 123018.00
                மொத்த செலவு 4,48,468.00
                                  மொத்த வரவு விபரம் 
வ. எண்                   விபரம்   ரூ . பை
1 முழு வரி 118 * 2500 2,95,000.00
2 வரி 2 * 3000 6000.00
3 அரை வரி 8* 1250 10000.00
4 நன்கொடை மூலம் வரவு 1,78,960.00
5 காணிக்கை 19,930.00
                மொத்த வரவு 5,09,890.00
                            
                   விபரம் ரூ . பை
மொத்த வரவு 5,09,890.00
மொத்த செலவு 4,48,468.00
                   இருப்பு 61,422.00
ஸ்ரீ சுடலை ஆண்டவர் கோவில் கொடைவிழா 29.07.2010 30.07.2010 31.07.2010 தொழிலாளி வகைக்கு
வ. எண் செலவுவிபரம் ரூ . பை
1 பந்தல் 19200.00
2 பூ 19200.00
3 திருநெல்வேலி ரோஜா பூ 10000.00
4 சுவாமி அலங்காரம் 5000.00
5 மேளம் – 1 9200.00
6 மகுடம் – 1 8301.00
7 சவுண்ட்ஸ் 14400.00
8 வில்லிசை 8700.00
9 வான வேடிக்கை 4500.00
10 கணேசபட்டர் 2000.00
11 பூசாரி சம்பளம் 2021.00
12 தொழிலாளி சாப்பாடு வகை 8679.00
13 மேளம் – 1 9200
14 கலசம் 1000.00
15 பந்தம் 1500.00
16 கந்தன் & சன்ஸ் 2500.00
                  மொத்த செலவு 125901.00
              செலவு
வெள்ளையடிப்பு செலவு                          - 8693.00
வருஷாபிசேகம் செலவு                          - 3739.00
  மொத்தசெலவு                                    = 12439.00                             இதர செலவுகள்
வ. எண்                        பெயர் மற்றும் விபரம் ரூ .பை
  1 வரி எழுதிய அன்று செலவு 400.00
2 கால்நாட்டு செலவு 2050.00
3 பலசரக்குசாமான் 7081.00
4 பிரபை பாலிஸ் 800.00
5 வடசேரி சாமான் - பழவகை 2665.00
6 பத்திரிகைகவர் 650.00
7 தபால்தலை 525.00
8 3 – ம்நாள் பூஜை 900.00
9 பால் + தயிர் 1940.00
10 செங்கிடா – 1 2750.00
11 சமையல் கிடா – 2 6500.00
12 துவலை குட்டி 1100.00
13 பன்றி – 1 1000.00
14 காய்கறி 1400.00
15 தண்ணிர் 400.00
16 இஞ்சின் மண்ணெண்ணெய் 680.00
17 பந்தல் ,சவுண்ஸ் சாப்பாடு 1580.00
18 ஓலைபாய் + சுளவு + சணல் + சவுக்கு கம்பு 1475.00
19 A.P.S.ஜவுளி 1830.00
20 நாகலெட்சுமி வாசனை பொருட்கள் 1632.00
21 வில்லிசை, மகுடம் – 1, மேளம் – 2 , வெடி ,காப்பி 1300.00
22 பாத்திர வாடகை, சிலின்டர், பாத்திரம் கழுவ 5100.00
23 துப்பரவு வகை 320.00
24 இளநீர் 550.00
25 குலைவாழை + இலை + வெத்துவாழை கட்டுவதற்க்கு கூலி உட்பட , பழகுலை, படைப்பு பலசரக்குசாமான், ஆட்டோ வாடகை 2160.00
26 சிறியசெலவுகள் 2977.00
                 மொத்த செலவு 49765.00
வடபுறம் மதில்சுவர் பூச
          உபயம் : இரா. ஆறுமுக நயினார்          =  7000.00
                  உதவி தலைவர்,
                  வடக்கு வள்ளியூர் பேரூராட்சி.
  கொடைவிழாவிற்கு உபய பொருட்கள்
  1. படைப்புக்கு 1 மூடை அரிசி
       உபயம் : A. பகவதி & சன்ஸ்                     =  2400.00
  1. கதலி குலை 7 + 500 இலை
       உபயம்  : M. மீனாட்சி சுந்தரம்                   =  1000.00
  1. கற்பூரவல்லி குலை - 11 
       உபயம் : P.பொன்னரசு                            =  1100.00   
  1. தேங்காய் – 300
      உபயம் : S. செல்லப்பா தெ.கருங்குளம்        =  1800.00
அருள்மிகு ஸ்ரீ சொரிமுத்து அயயனார் கோவிலிருந்து தீர்த்தம் எடுத்து வர கார் வாடகை            உபயம் : M. சுப்பையா               =1200.00
திருக்கோவிலுக்கு 2 வருட மின் கட்டணம் , தொலைபேசி கட்டணம் உபயம் : ப. பொன்னரசு மின் கட்டணம்               = 1700.00
தொலைபேசி கட்டணம்      =  400.00
                    மொத்த வரவு விபரம் 
வ. எண்                   விபரம்   ரூ . பை
1 முழு வரி 113 * 1200 135600.00
2 அரை வரி 10 * 600 6000.00
3 நன்கொடை மூலம் வரவு 106921.00
4 காணிக்கை 10105.00
                மொத்த வரவு 258626.00
                கனரா வங்கி இருப்பு 8000.00
                           கொடைவிழா மொத்த செலவு விபரம்   
வ. எண்                    விபரம்   ரூ . பை
1 வெள்ளையடிப்பு 8693.00
2 வருஷாபிசேகம் 3739.00  
3 கொடைவிழா தொழிலாளி வகைக்கு 125901.00
4 கொடைவிழா இதர செலவுகள் 49765.00
                மொத்த செலவு 188098.00
                                 
                   விபரம் ரூ . பை
மொத்த வரவு 258626.00
மொத்த செலவு 188098.00
                   இருப்பு 70528.00